Mokytojos sugrįžo iš stažuotės Italijoje

Mokytojos sugrįžo iš stažuotės Italijoje

Š.m. spalio mėnesį mūsų mokyklos mokytojos Loreta Liekienė ir Ramutė Jagintavičienė kartu su kolegomis iš kitų Lietuvos profesinių mokyklų dalyvavo savaitės trukmės darbo stebėjimo stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876, ir tai jau trečiasis šiais mokslo metais mokytojų kompetencijų tobulinimo vizitas į ES šalis.

Stažuotės metu mokytojai lankėsi vietinėse mokyklose, turėjo galimybę stebėti teorijos ir praktikos pamokas, jų eigą, aptarti stebėtas pamokas su jas vedusiais mokytojais. Mokytojai įgijo žinių, įgūdžių ir kompetencijų organizuoti ir įgyvendinti įtraukųjį ugdymą, kad kiekvienam mokiniui, nepriklausomai nuo jo individualių galimybių, būtų sudarytos sąlygos efektyviai įsitraukti į mokymosi procesą.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu, kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą visiškai finansuoja Švietimo mainų paramos fondas, remiant Europos Komisijai.