Paminėta holokausto diena

Paminėta holokausto diena

Rugsėjo 23–ioji – Lietuvos žydų genocido diena. Šiai dienai atminti mūsų mokyklos devintokams ir dešimtokams vyko integruotos istorijos ir etikos dalykų pamokos. Pamokų metu moksleiviai aptarė žydų tautos išgyventą tragediją, gvildeno istorines aplinkybes ir pabandė į visa tai pažiūrėti per moralinę prizmę. Buvo keliami moralinės kaltės ir atsakomybės klausimai, diskutuota, kodėl žmogus praranda žmoniškumą ir tampa žvėrimi.

Kiek anksčiau mokiniai buvo žiūrėję dokumentinius ir vaidybinius filmus holokausto tematika. Pamokos metu kartu su mokytojomis Gaiva Būdvytiene ir Danute Maroziene buvo aptarti juose pavaizduoti įvykiai ir žmonių išgyvenimai bei patiems mokiniams kilusios emocijos ir mintys. Pamokos  tikslas –  prisiminti Holokausto aukas, ugdyti toleranciją ir empatiją, pabrėžti Pasaulio teisuolių – žmonių, gelbėjusių žydus, reikšmę holokausto istorijoje.

Deja, pasaulis iš istorijos dažnai nepasimoko, ir kartoja tas pačias skaudžias klaidas. Pamokos metu mokiniai pastebėjo, kad panašius į holokaustą veiksmus šiuo metu Rusija vykdo Ukrainoje.

Šia pamoka norėta paskatinti mokinius  domėtis istorija, priminti bendražmogiškąsias vertybes: pasiaukojimą dėl kito žmogaus, teisingumą, kilnumą.  „Privalome mokytis iš istorijos, ir nėra blogesnės istorijos nei masinės Holokausto žudynės, kurių aukomis tapo tokie pat žmonės kaip mes, šeimos – tokios, kaip mano šeima“ – Jungtinės Karalystės Holokausto švietimo fondo pirmininkas lordas Greville’is Janneris.