Absolventai sugrįžo iš stažuotės Maltoje

Absolventai sugrįžo iš stažuotės Maltoje

Šių metų liepos – rugpjūčio mėnesiais, kai visi atostogavome ir mėgavomės puikia vasara, trys mūsų mokyklos absolventai buvo išvykę į Maltą, kur net tris savaites tobulino savo profesinius įgūdžius: atliko papildomą profesinę praktiką verslo įmonėse (stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876).

Nors ir siekiame, kad mūsų jaunimas, įgijęs profesinę kvalifikaciją, liktų savo ateitį kurti Lietuvoje, visi žinome ir suprantame, jog šių dienų pasaulis suteikia daug daugiau galimybių. Būtent todėl stažuotės metu buvo siekiama tobulinti absolventų kompetencijas užsienio verslo įmonėse, atskleidžiant konkurencingumo globalioje darbo rinkoje užkulisius. Stažuotėje dalyvavęs apdailininko kvalifikaciją įgijęs Remigijus Briedis bei virėjos Ineta Sudeikytė ir Ramunė Žygaitytė tikrai susikrovė ir parsivežė didžiulį turtą – įgijo neįkainojamos profesinės patirties, savarankiškumo ir pasitikėjimo savimi, patobulino užsienio kalbos, profesinės etikos ir socialinius įgūdžius, praplėtė akiratį, susipažino su unikalios šalies-salos Maltos kultūra, geografija, istorija, be to, turiningai ir šauniai leido laisvalaikį, nes juk Malta – kurortinė, atostogų šalis.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai – net neabejojame, kad jie gerokai padidins profesinės karjeros galimybes, mokyklos išduotų diplomų vertę. Linkime Inetai, Ramunei ir Remigijui sėkmės.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą, visiškai finansavo Švietimo mainų paramos fondas remiant Europos Komisijai.