Saugi ir atvira mokymosi aplinka – mokymo(si) sėkmės garantas

Saugi ir atvira mokymosi aplinka – mokymo(si) sėkmės garantas

Įsibėgėjus pavasariui mūsų mokyklos profesinio mokymo specialistės Rasa Čiumakovienė ir Rasa Grigalienė katu su kolegėmis iš kitų Lietuvos profesinių mokyklų dalyvavo savaitės trukmės kompetencijų tobulinimo stažuotėje Maltoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Saugios ir atviros mokymosi aplinko kūrimas”.

Stažuotės metu mokytojos ir specialistės lankėsi Maltos profesinėse mokyklose, kur stebėjo užsienio kolegų vedamas pamokas, perėmė jų gerąją patirtį, naujus mokymo ir klasių valdymo metodus. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas įvairių ir vis „tobulėjančių“ šiuolaikinių patyčių formų atpažinimui bei būdams spręsti šias skaudžias socialines problemas, paplitusias jaunimo grupėse. Ir nors kartais atrodo, kad randame bei taikome puikius ir veiksmingus klasės valdymo, palankaus mikroklimato kūrimo ir patyčių stabdymo metodus, tobulėti ir ieškoti naujų sprendimų visada verta. O bandravimas su kolegomis užsienyje ir jų patirties perėmimas gerokai praplečia galimybių lauką, skatina imtis naujų, dar veiksmingesnių, priemonių, tobulinti jau išbandytus darbo metodus.

Laisvalaikiu stažuotojos iš Lietuvos susipažino su Maltos istorija, kultūra, tradicijomis, architektūra bei nuostabaus grožio gamta, kuri labai skiriasi nuo Lietuvos kraštovaizdžio. Ir nors Lietuva taip pat yra jūrinė valstybė, Maltos salos gyvenimo ypatumai gerokai skiriasi nuo mūsų gyvenimo. Beje, visą Maltą laivu įmanoma apiplaukti per pusdienį, o jos sostinė Valeta tiesiog apglėbiama glėbiu. Kaip matysite iš nuotraukų, Maltoje jau tikra vasara…

Artimiausiu metu naujai įgytomis kompetencijomis ir stažuotės įspūdžiais kolegės pasidalins pedagogų tarybos posėdyje, tokiu būdu naudą bei pridėtinę vertę gaus kiekvienas mokyklos mokytojas – juk visi drauge turime siekti, kad mokykloje puikiai jaustųsi kiekvienas bendruomenės narys, o patyčios taptų praeities dienų atgyvena.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu, visoms stažuotėje dalyvavusioms profesinio mokymo specialistėms buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai. Sveikiname ir džiaugiamės! Na o stažuotę ir projektą visiškai finansavo Švietimo mainų ir paramos fondas, remiant Europos Komisijai.