Gimtosios kalbos diena

Gimtosios kalbos diena

Ar žinote, kad mūsų – lietuvių – kalba yra viena seniausių pasaulyje? Ir kad nuo XVIII a. pabaigos iki pat XX a. pradžios Lietuvai esant Rusijos imperijos sudėtyje ir caro valdžiai vykdant nutautinimo politiką, lietuvių kalba išgyveno sunkius laikus? Rusijos caro valdžia vertė lietuviškus žodžius rašyti ne lotyniškais, o rusiškais rašmenimis – taip buvo leidžiami vadovėliai, knygos, kalendoriai, tačiau stiprėjant lietuvių tautiniam judėjimui jie nepaplito, buvo boikotuojami. Vis dėlto net ir tokiomis sąlygomis protėviai gražiąją, skambiąją mūsų gimtąją kalbą išsaugojo. Mokydami vaikus kalbėti ir skaityti slapta. O mes? Nesislapstydami, eidami į mokyklą, galėdami skaityti knygas, bendrauti tarpusavyje? Ar ją branginame, puoselėjame ir gerbiame? Ar galime būti tikri, kad mūsų provaikaičiai dar ir po 100 metų kalbės lietuviškai?

Šiandien, minėdami tarptautinę Gimtosios kalbos dieną, pradėkime nuo savęs: duokime sau pažadą nevartoti svetimybių, plėsti savo lietuviškų žodžių žodyną, stenkimės kalbėti taisyklingai, pagarbiai ir šitaip prisidėkime prie tautos vertybių puoselėjimo.

Patys svarbiausi žodžiai: Tėvynė, Lietuva, Laisvė, gimtinė, Mama, Tėtis, šeima, kalba, pagarba, meilė, sesė, brolis, ačiū, mokykla, knyga ir daugybė kitų gražiausiai skamba tariami mūsų gimtąja – LIETUVIŲ kalba.