Profesijos moksleivių stažuotė Maltoje

Profesijos moksleivių stažuotė Maltoje

2021 metų spalio pabaigoje – lapkričio pradžioje net 4 mūsų mokyklos moksleiviai: būsimieji padavėjai ir barmenai Deimantė Jašinauskaitė, Daina Naujokaitė, Arnas Auškalnis ir būsimasis apdailininkas Darius Žvynakis dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Maltoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotės metu moksleiviai atliko praktiką įmonėse, kur realiose darbo vietose tobulino savo praktinius profesinius įgūdžius, gilino žinias ir gebėjimus. Stažuote buvo siekiama, kad visos veiklos atitiktų darbo rinkos ir darbdavių poreikius – tai padės ateityje siekiant profesinės karjeros, įsiliejant į darbo rinką. Be to, stažuotė buvo naudinga ne tik profesinio tobulėjimo prasme: jos dalyviai praplėtė akiratį, patobulino anglų kalbos, socialinius ir profesinės etikos įgūdžius, įgijo daugiau pasitikėjimo savimi, susipažino su Maltos istorija, kultūra, užmezgė daug pažinčių su mokiniais iš kitų Lietuvos profesinių mokyklų ir Maltos jaunimu, tapo tolerantiškesni aplinkinių atžvilgiu.

Kiekvienam stažuotė dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą, visiškai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas, remiant Europos Komisijai.

Artimiausiu metu stažuotėje dalyvavę mokiniai pasidalins savo įspūdžiais bei patirtimis su mokslo draugais ir mokytojais, bus išleistas stendas.