Pagerbta Lietuvos Respublikos Konstitucija

Pagerbta Lietuvos Respublikos Konstitucija

Spalio 25-oji – Lietuvos Respublikos Konstitucijos diena. Tai – pats svarbiausias kiekvieno piliečio dokumentas, svarbiausias šalies įstatymas, užtikrinantis žmogaus pareigas, laisves ir teises. Tai – valstybės pamatas, kurį išjudinus, sulaužius ar panaikinus iškiltų grėsmė visai valstybei, taigi, ir kiekvienam iš mūsų.

Turime būti sąmoningi ir pilietiški, kad mums užtektų išminties ir ryžto saugoti tai, kas garantuoja pilnavertį gyvenimą demokratinėje valstybėje. O tam privalome domėtis ir žinoti, ką skelbia mūsų Konstitucija. Juolab, kad 2021 metais Lietuva kartu su Lenkija mini Abiejų Tautų Respublikos 1791 m. Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado akto 230-ąsias metines, o LR Seimas, atsižvelgdamas į šią sukaktį, 2021-uosius metus yra paskelbęs Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado metais. 1791 m. Gegužės 3-iosios Konstitucija buvo pirmoji parlamentiniu būdu priimta rašytinė konstitucija Europoje ir antroji rašytinė konstitucija pasaulyje! Kaip galėtume tuo nesididžiuoti?!

Abiejuose mokyklos skyriuose Konstitucijos diena buvo paminėta dedikuojant šiam dokumentui istorijos ir geografijos pamokas bei surengiant 11-12 klasės mokinių protmūšius.