Miško broliai

Miško broliai

Seimas, įvertindamas Juozo Lukšos – Daumanto nuopelnus ginant Lietuvos nepriklausomybę laisvės kovose, jo veiklą prasiveržus pro geležinę uždangą, besąlyginę ištikimybę Lietuvai, kovų draugams ir partizano priesaikai, 2021 metus paskelbė partizano Juozo Lukšos-Daumanto metais. Prieš 100 metų rugpjūčio 9 dieną  Prienų rajone gimęs rezistentas, vienas ryškiausių partizanų vadų, kovojusių už Lietuvos laisvę, paliko gilų pėdsaką. Tai išskirtinė asmenybė, tapusi dėl tėvynės laisvės pasiaukojusio žmogaus simboliu.

Spalio 18d.mūsų mokykloje vyko edukacinė pamoka „Miško brolių takais“. Miško brolius į mokyklą pakvietė grupių vadovės A.Gratkauskienė ir G.Bagdonienė. Atvykę uniformuoti, ginkluoti, su pilna partizaniška manta, trispalve rankoje, miško broliai  papasakojo apie laisvės kovų atminimo svarbą, laisvės kovotojų herojiškumo apraiškas, laisvės ir demokratijos siekį, kartu su mokiniais užtraukė partizanišką dainą bei pravedė visapusiškai įdomią istorijos pamoką! Negirdėti pasakojimai surinkti iš amžininkų prisiminimų, fotografijų albumai, žibalinė lempa, autentiški ginklai, spausdinimo mašinėlė ir kiti buities reikmenys. Edukacinių užsiėmimų metu miško broliai surengė viktoriną ir išrinko išmintingiausius miško brolių bičiulius. Kiekvienas galėjo išmėgint savo rankų miklumą spausdinimo mašinėle, sužinoti kiek kilogramų mantos turėjo nešti partizanai žygyje, pakilnoti ginklus, pažvelgti pro langą su pirmojo pasaulinio karo žiūronais, kuriuos naudojo ir partizanai. Susitikimo metu vyko kūrybinės užduotys, spausdinimo mašinėle buvo kuriamas palinkėjimas Lietuvai, vyko pokalbiai apie partizanų dainas, slapyvardžių tradiciją, poeziją, skiriamuosius ženklus, visi kartu perskaitė partizanų priesaiką. Susitikimo pabaigoje visus pakvietė nusifotografuoti su senu, partizanų laikus menančiu, fotoaparatu.