Saugios ir atviros mokymosi aplinkos kūrimas – ne tik kalbose

Saugios ir atviros mokymosi aplinkos kūrimas – ne tik kalbose

 

Š. m. rugsėjo 26 – spalio 2 dienomis mūsų mokyklos profesijos mokytojas Vytautas Chockevičius kartu su kolegomis iš kitų Lietuvos profesinių mokyklų dalyvavo savaitės trukmės stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Saugios ir atviros mokymosi aplinkos kūrimas”.

Stažuotės dalyviai lankėsi Centrinės Italijos profesinėse mokyklose, kur tobulino savo gebėjimus atpažinti ir spręsti įvairių šiuolaikinių patyčių formų problemas, patobulino pamokų vedimo ir klasių valdymo gebėjimus. Jiems buvo sudarytos sąlygos stebėti teorijos ir praktikos pamokas, su italų kolegomis aptarti pamokose naudotus mokymo ir klasių valdymo metodus, perimti jų gerąją patirtį.

Laisvalaikiu buvo organizuota kultūrinė programa, kurios metu mokytojai susipažino su Italijos architektūros, meno šedevrais, nuostabiu kraštovaizdžiu, bendravo su svetingais žmonėmis, mėgavosi itališkos virtuvės skanėstais.

Erasmus+ projektai ypatingai naudingi, kadangi jų metu įgyjama ne tik daug specifinės ir vertingos profesinės patirties, bet ir patobulinami užsienio kalbos įgūdžiai, praplečiamas akiratis, susipažįstama su svetimų šalių kultūra, istorija, užmezgami naudingi kontaktai.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu, kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas, remiant Europos Komisijai.