Pirmakursių krikštynos

Pirmakursių krikštynos

Šiais mokslo metais pirmakursius krikštijome kitaip, o ir krikštynos tęsėsi net dvi dienas. Pirmosios savo naujuosius kolegas šią savaitę pakrikštijo antro kurso kirpėjos, nuo jų neatsiliko ir sekančią dieną savo būsimiems kolegoms (1 kurso automobilių mechanikus) krikšto įžadus liepė priimti antro kurso automobilių mechaniko moksleiviai. Kad taptų pilnateisiais mokyklos bendruomenės nariais, pirmakursiai turėjo šiek tiek pasistengti: atlikti įvairias užduotis. O jų būta pačių įvairiausių: nuo ėjimo keliais žirnių takeliu iki padangų keitimo bei mašinų tempimo. Nebuvo užmiršta ir priesaika bei mokyklos himnas. Pastarojo muzikos ir žodžių skambesys aidėjo mokyklos koridoriuose visą savaitę.

Nors ir sunkiai, tačiau su visomis užduotimis pirmakursiai susitvarkė, su priesaikos žodžiais sutiko besąlygiškai ir pagaliau tapo pilnateisiais Šilutės profesinio mokymo centro moksleiviais.

Skubame pranešti, kad ir Paslaugų ir turizmo skyriuje taip pat nebeliko nė vieno nekrikšto! Antrakursių dėka spalio 14 d. visi skyriaus pirmakursiai prisiekė amžiną ištikimybę savo mokyklai ir davė paklusnumo vyresniesiems bei meilės mokytojams įžadus.  Priesaika skamba labai rimtai. Dar rimtesni buvo išbandymai – namų darbų pristatymas, grupės skanduotės sukūrimas, balionų sprogdinimas ir ypatingųjų patiekalų – kokteilio „Kruvinoji Korona“ bei sveikuokliškojo kopūstlapio su medumi degustavimas. Po visų išbandymų pirmakursiai buvo vedami į mokyklos muziejų – kalėjimą, kur ir gavo krikštą bei tai liudijančius dokumentus.