Mokytojos mokėsi Italijoje

Mokytojos mokėsi Italijoje

Jeigu galvojate, kad mokosi tik mokiniai, tai labai klystate. Šių dienų realijos bei pokyčiai tokie spartūs, kad naujų žinių bei įgūdžių įgyti mokytojams yra nė kiek ne mažiau svarbu nei mokiniams. Būtent todėl mūsų mokyklos mokytojai ir ugdymą organizuojantys specialistai vis vyksta pasisemti patirties į šalis, susidūrusias su didžiausiais iššūkiais arba sėkmingiausiai įveikusias koronaviruso sukeltas grėsmes.

Socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės mokinius mokančios mokytojos džiaugiasi, kad vis daugiau jaunų žmonių randa prasmę susiedami savo gyvenimus su pagalba silpnesniems: neįgaliems, senyviems, ligotiems žmonėms. Šiais mokslo metais minėtą profesiją pasirinko net 30 merginų ir moterų. Silpnesnieji, deja, yra ir labiau pažeidžiami. Tad ir dėstymas pagal socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programą reikalauja specifinių žinių. Ypatingai tai svarbu pastaraisiais metais, kai mokymo programa yra atnaujinama, į ją įtraukiami nauji moduliai.

Šiais mokslo metais mūsų mokykla kartu su dar keletu Lietuvos profesinio mokymo įstaigų įgyvendina Erasmus+ programos projektą ,,Profesinio mokymo įstaigų veiklos veiksmingumo ir kokybės gerinimas”. Šio projekto vizito Italijoje metu mokytojos E. Endrulienė ir Ž. Macijauskienė turėjo galimybę susipažinti su Italijos sveikatos sistemos aktualijomis bei skirtingo tipo socialinėmis paslaugomis senyvo amžiaus asmenims. Ypatingas dėmesys buvo teikiamas papildomoms apsaugoms nuo COVID-19 viruso. Savaitės  trukmės mobilumo metu buvo skaitomos paskaitos, vyko susitikimai su skirtingo lygio specialistais – nuo greitosios pagalbos darbuotojų iki profesinės mokyklos skyriaus vedėjo, atsakingo už mokinių profesinį mokymą.

Esant dabartinei situacijai, kai pasaulis turi kovoti su šimtmečio pandemija, stipriausia mobilumo patirtis yra supažindinimas su saugumo reikalavimais, priemonėmis, kurių imamasi kovojant su pavojingu virusu.

Mes tikimės, kad stažuotės metu įgytos kompetencijos bus panaudotos ir teoriniame, ir praktiniame mokyme, ir džiaugiamės, kad mokymo erdvės plečiasi toli už šalies sienų.