Dėmesio!

Dėmesio!

Atsižvelgdami į COVID-19 keliamą pavojų, rekomenduojame mokiniams ir darbuotojams, grįžusiems iš koronaviruso paveiktų teritorijų ar turėjusiems sąlytį su asmenimis, kurie šiose teritorijose lankėsi, kovo 13 d. (penktadienį) neatvykti į mokyklą.

Kovo 16-27 dienomis vyriausybės nurodymu mokymo procesas vyks nuotoliniu būdu:

  • mokytojai paruoš ir išsiųs mokiniams mokymosi medžiagą ir užduotis savarankiškam mokymuisi TAMO dienyno platformoje;
  • mokinius prašome gautas užduotis atlikti ir nurodytu laiku išsiųsti mokytojams.

Atnaujinta informacija apie mokymo proceso eigą nuolatos bus skelbiama mokyklos svetainėje, Facebook paskyroje ir TAMO dienyne. Sekite skelbimus!