Paminėjome Tarptautinę tolerancijos dieną

Paminėjome Tarptautinę tolerancijos dieną

Lapkričio 15 d. paslaugų ir turizmo skyriaus bendruomenė paminėjo Tarptautinę tolerancijos dieną.

Visą savaitę žodis ,,tolerancija“ ėjo iš lūpų į lūpas… Vieni klausė: kas tai? Kiti: ką darysime? Kilo daug klausimų, tačiau svarbiausia, kad į šį renginį įsijungė ne tik gabiausieji mokiniai, bet ir tie, kuriems teko vesti renginį pirmą kartą, kurie gal pirmą kartą suprato ką reiškia atsakomybė.

2019 m. tolerancijos simboliu buvo pasirinktas švyturys. Smagu, nes jis ypatingai susijęs su mūsų gyvenamuoju kraštu. Labai gražią iniciatyvą parodė apdailininkų specialybės profesijos mokytojai – kartu su mokiniais jie pagamino labai tikrovišką švyturį, kuris mokykloje švies dar ilgus metus, ir ne tik sutiks, bet ir išlydės. Tiesa, ne laivus, o mokinius. Švyturys, kaip simbolis, reiškia pagalbą, nes rodo laivams kelią, padeda neužplaukti ant seklumos, o mums ir mūsų mokiniams jis primins ne tik apie pagarbą skirtingoms rasėms, tautybėms, religijoms bei supratimą skirtingoms pažiūroms ir nuomonėms, bet leis paprasčiau rasti ryšį visiems bendruomenės nariams. Dėl šios priežasties renginio pradžioje pirmieji pasakyti žodžiai buvo: kas mokykla be mokinių, o mokiniai be mokytojo, ir kaip nuostabu, kai jaunoji karta ir brandi asmenybė randa tarpusavio ryšį….

Renginio metu buvo peržiūrėtas filmas ,,Nenugalimas“, pademonstruotos skaidrės, išklausytas Tolerancijos dienai skirtas himnas. Daug šiltų žodžių renginio metu išsakė ne tik jį vedę mokiniai, bet ir mokytojai. O štai mokinė Deimantė visus ragino neužsimerkti matant užgauliojimus, o visada reaguoti ir būtinai padėti, jei pagalbos reikia.

Virėjų specialybės mokiniai kartu su mokytojomis šiai šventei iškepė pyragų ir visus susirinkusius jais vaišino, techninis personalas jungė, įgarsino, paveikslavo, klasės vadovai su auklėtiniais karpė, klijavo, o visi kiti prisidėjo patarimais, pozityvumu arba tiesiog šypsojosi ir palaikė, o bambančių ir nepatenkintų tiesiog nebuvo, o jei ir buvo, tai mes juk minėjome tolerancijos dieną, tad būsime jiems tolerantiški…

Tolerancijos dieną lapkričio 16-ąją mini daugelis demokratinių valstybių nuo 1995 m., kai  UNESCO šią dieną paskelbė Tarptautine tolerancijos diena. 2019 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos švyturys. Švyturys kaip simbolis reiškia pagalbą, nes rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant seklumos. Taip ir žodis tolerancija, savo prasme reiškia pakantumą, suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai, priimti kitokį žmogų, kitokius požiūrius. Tolerancija, kaip švyturys saugus kelias laivams, taip ir žmonėms svarbi sąvoka, skatinanti pakantumą, gebėjimą išlaikyti pagarbą nepaisant skirtingų pažiūrų, tautybės, rasės, skirtingos religijos.

Tolerancijos dieną paminėjo ir Žemės ūkio ir transporto skyrius. Šią sąvoką kartu su mokytoja D. Maroziene mokiniai aiškinosi etikos pamokose „Tolerancija pagal L. Donskį“, peržiūrėjo filmą „Žalioji knyga“ ir aptarė rasizmo, išankstinių nuostatų, stereotipų, kultūros stokos  ir kitų istorijoje ir kasdieniniame gyvenime pasitaikančių  netolerancijos apraiškų pavyzdžius. Mokiniai kartu su gimnazijos skyriaus vedėja L. Žemguliene sukonstravo švyturį, mokytojos G. Būdvytienė ir A. Pielikytė parengė vaizdo medžiagą, kurią demonstravo mokyklos fojė.

Ar šis renginys padėjo keisti savo nuostatas? Ar būsime tolerantiški? Privalome! O jei kartais kils abejonių, prisiminkime auksinę taisyklę: elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi.