Dėmesys socialinių emocinių kompetencijų ugdymui

Dėmesys socialinių emocinių kompetencijų ugdymui

Mokytis – tai ne vien tik dėtis į galvą tai, ką pasakoja mokytojas arba skaityti, kas surašyta vadovėliuose. Nebent norime išmokti dirbti vienumoje ir atlikti kokią nors vieną primityvų veiksmą. Norėdami tapti socialiu šeimos, bendruomenės, darbo kolektyvo nariu, turime mokėti mokytis, žinoti, kokiu būdu lengviausia ir geriausia pasiekti užsibrėžto tikslo. Socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės profesijos mokytoja Edita Endrulienė visus metus siekė, kad kuo daugiau paslaugų ir turizmo skyriaus mokinių  įgytų socialinių emocinių kompetencijų, kurios būtinos norint  produktyviai mokytis,  dirbti kartu su kitais, atlikti svarbiausius vaidmenis šeimoje, bendruomenėje, darbo vietoje.

Mokiniai mokėsi atpažinti ir reikšti emocijas, įvardinti bei svarstyti savo vertybes ir  prioritetus , kritiškai mąstyti, efektyviai klausyti, dirbti komandoje, konstruktyviai  spręsti konfliktus,  kūrybiškai planuoti laisvalaikį. Veikla peržengė tradicinės pamokos ribas, apjungė visų specialybių mokinius. Mes džiaugiamės mokytojos Editos iniciatyva ir dalinamės sustabdytomis akimirkomis.