Patvirtinta Šilutės profesinio mokymo centro taryba

Patvirtinta Šilutės profesinio mokymo centro taryba

Š. m. kovo 20 d. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius savo įsakymu Nr. V-243 patvirtino mūsų mokyklos – Šilutės profesinio mokymo centro – Tarybos sudėtį.

Ją sudaro:

Kornelija Agintaitė, Šilutės profesinio mokymo centro mokinė;

Tomas Girskis, UAB „Vido transportas“ direktorius,

Vilma Grigonienė, Šilutės profesinio mokymo centro mokytoja,

Birutė Gustienė, LR žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė Šilutės rajone,

Stanislava Sigita Jakubauskienė, Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ tarybos pirmininkė,

Šarūnas Laužikas, Pamario turizmo klasterio narys,

Albertas Mažeikis, Šilutės profesinio mokymo centro viešųjų pirkimų organizatorius,

Kristina Valantinienė, LR ŠMSM Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė,

Antanas Žulys, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos narys.