Saugios aplinkos mokykloje kūrimas

Saugios aplinkos mokykloje kūrimas

Šiais mokslo metais mūsų mokykla dalyvauja 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje ir LIONS QUEST programos  finansuojamame socialinio ir emocinio ugdymo projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II” (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001″). Projekto tikslas – kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą. Projekto veiklose dalyvaus net 20 mūsų mokyklos mokytojų, o pirmasis mokymų etapas, bendradarbiaujant su kolegomis iš Šilutės pirmosios ir Žemaičių Naumiesčio gimnazijų bei Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos, jau įvyko. Jei kam nors atrodo, kad mokosi tik mokiniai – labai klysta. O tobulėti, sužinoti ką nors nauja, visada smagu ir gera. Nepamirškime to baigiantis mokslo metams!