Žiūrėjome filmą „Tarp pilkų debesų”

Žiūrėjome filmą „Tarp pilkų debesų”

  2019 m. kovo 1d. 16 –a mūsų mokyklos mokinių kartu su istorijos mokytoja Gaiva Būdvytiene, biologijos mokytoja Vygante Jukniuviene bei socialine pedagoge Laura Valauskiene gilino bei atnaujino savo istorines žinias, ugdė pažintines bei kultūrines kompetencijas, gilinosi į žmogaus emocinį pasaulį, Šilutės kultūros ir pramogų centre žiūrėdami filmą „Tarp pilkų debesų“.

               Džiugu, kad auga pilietiška karta, kuri nėra abejinga skaudžiai lietuvių tautos praeičiai ir noriai semiasi žinių ne tik mokyklos suole, bet ir už jos ribų.