Paminėjome Laisvės gynėjų dieną

Paminėjome Laisvės gynėjų dieną

Sausio 13 – oji – kiekvienam Lietuvos piliečiui svarbi ir ypatinga diena, nes būtent tą dieną prieš 28 metus įvyko tikrasis lūžis ir visame pasaulyje buvo išgirsta lietuvių tautos valia būti laisva, nepriklausoma respublika. Dešimtys tūkstančių žmonių, suvažiavę į sostinę, nebodami sovietų armijos tankų, skandavo: LIE-TU-VA! Ir nors neišvengta aukų, žmonės neišsigando, nesitraukė, o virš jų galvų išdidžiai plevėsavo trispalvės, per satelitus visam pasauliui patvirtindamos: taip, tai mūsų valia, mes norime būti nepriklausomi, patys tvarkytis savo šalyje.

Dabar šie įvykiai – jau istorija. Tačiau turime, privalome tą istoriją prisiminti ir žinoti. Būtent todėl penktadienį Paslaugų ir turizmo skyriuje buvo surengta rimties ir susikaupimo pamoka. Jos metu skambėjo tautą vienijančios ir įkvepiančios patriotinės dainos, kiekvienas savo rankose laikėme atminimo žvakeles, segėjome atminties simbolius – neužmirštuolių žiedus, klausėmės eilių ir stebėjome dokumentinį filmą, atpasakojantį tos dienos įvykius, jausmus ir nuotaikas. Tylos minute buvo pagerbti visi tie, kurie žuvo Sausio 13-osios įvykių metu – jų nuotraukas kartu su atminties žvakelėmis į aktų salės sceną atnešė ir pagarbiai perskaitydami pavardes į vieną eilę sudėjo mokiniai. Skaudu dėl kiekvienos pražudytos gyvybės, tačiau labiausiai gaila tų, kurie iš nuotraukų žvelgia dar visai vaikiškais žvilgsniais. O juk tai – neįgyvendintos svajonės, neatlikti darbai, nesukurtos šeimos, neaplankyti miestai, niekam nepadovanoti jausmai… Ir būtent jie savo gyvybes paaukojo, kad savo laimingu gyvenimu šiandien galėtume džiaugtis mes.

Didžiuokimės, kad esame lietuviai, kad sugebame būti tokie vieningi pavojaus akivaizdoje, Vienybė yra didelė jėga. O nepamiršdami svarbių tautos ir šalies istorijos įvykių, būsime ne tik vieningi, bet ir stiprūs.

Prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija” prisijungė ir Žemės ūkio ir transporto skyrius. Čia ryto tamsą nušvietė languose uždegtos, gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę simbolizuojančios žvakutės, mokiniai ir mokytojai segėjo solidarumo ir vilties neužmirštuoles. Stabtelėdami prie stendo, bylojančio apie tos lemtingos dienos įvykius, visi dar kartą prisiminė ir pagerbė žmones, paaukojusius gyvybę, suteikusius mums Viltį į ateitį žengti Laisvės keliu. Laisvės Gynėjai gyvi mūsų širdyse, mūsų atmintyje….