Mokėsi mokytojai

Mokėsi mokytojai

Lapkričio 13-14 d. net 9 mokyklos mokytojai ir administracijos darbuotojai dalyvavo 2014-20 m. ES fondų investicijų veiksmų programos projekto „Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0001) profesinių mokyklų mokytojų mokymuose, skirtuose plėtoti dalykines, didaktines kompetencijas. Kūrybingumo ugdymas – itin aktuali šiuolaikinio ugdymo proceso dedamoji. Informacijos dabar galime gauti tiek daug, ir iš tokių skirtingų šaltinių, kad kūrybiškumas bendraujant su mokiniu ar mokinių grupe yra bene pagrindinis motyvavimo mokytis aspektas. Pripažinkime,- jei mokytis bus neįdomu, jei mokytojas nesugebės sudominti savo dėstomu dalyku, gero rezultato tikėtis neverta. Na o norėdami mokyti kūrybiškai, šį procesą pirmiausia turime patys išbandyti savo kailiu. Ir tai padaryti mokytojams padėjo Vilniaus pedagoginio universiteto užsienio kalbų fakulteto anglų kalbos mokytoja ir auklėjamojo darbo metodininkė bendrojo lavinimo mokykloje Loreta Andziulienė.

Taigi, mokytis ir mokyti kūrybiškai tikrai pasitobulinome. Beliko pasidalinti įgyta patirtimi ir žengti pirmyn – juk mokslo metai įgavo pagreitį, snausti ir trypčioti vietoje nėra kada.