Mokyklos Darbo taryba išrinkta!

Mokyklos Darbo taryba išrinkta!

Visai neseniai mokyklos Darbo tarybos rinkimų komisija skelbė, kad balandžio mėnesio pabaigoje bus vykdomi Darbo tarybos rinkimai. Aktyviai dalyvavus mokyklos bendruomenės nariams šie rinkimai laikomi įvykusiais. Gegužės 4 d., susumavus slapto balsavimo rezultatus, buvo paskelbti išrinkti nariai ir įvyko pirmasis šios tarybos posėdis, kuriame buvo pasiskirstyta pareigomis. Supažindiname su rezultatais:

Darbo tarybos pirmininku išrinktas praktinio mokymo vadovas Benediktas Klumbys. Sekretore tapo profesijos mokytoja Bronislava Valančienė. Nariai: mokytojos Asta Gratkauskienė, Gitana Bagdonienė, Lolita Dobravolskienė, skyriaus vedėja Vilma Grigonienė ir vairuotojas Juozas Savelius.