Iš Stambulo – su naujomis kompetencijomis

Iš Stambulo – su naujomis kompetencijomis

Kovo 6-10 dienomis anglų kalbos mokytoja Asta Gratkauskienė kartu su kolegomis iš dar 21 Europos šalies (Austrijos, Belgijos, Kroatijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Vengrijos, Airijos, Italijos, Latvijos, Olandijos, Norvegijos, Portugalijos, Rumunijos, Slovėnijos, Ispanijos, Švedijos, Turkijos ir Jungtinės Karalystės) dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „On track – Different youth work approaches for different NEET situations“. Konferencija buvo organizuota Turkijoje, Stambule.  Jos metu net 62 įvairių sričių specialistai – jaunimo projektų koordinavimo bei švietimo atstovai, dirbantys NEET srityje, dalinosi Europos realijomis, susijusiomis su nesimokančiu ir nedirbančiu jaunimu.

Konferencijos tikslas – kuo labiau inicijuoti skirtingų sektorių specialistų bendradarbiavimą, siekiant sukurti geresnes galimybes jauniems žmonėms aktyviai įsilieti į bendruomenes ir visuomenę bei integruotis į darbo rinką. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys  į tarptautinio darbo ir „Erasmus +” programos vaidmenį, nes būtent ši programa gali prisidėti sprendžiant problemas, su kuriomis susiduria jauni žmonės NEET situacijoje.

Seminarą organizavo  ir vykdė Turkijos nacionalinė agentūra „Erasmus +”, įgyvendindama programą „Veiklus jaunimas”.