Sveikiname pirmuosius 2018-ųjų absolventus!

Sveikiname pirmuosius 2018-ųjų absolventus!

Nauji 2018-ieji mokykloje prasidėjo rimtu išbandymu: vyko 16lev grupės mokinių įgytų kompetencijų patikrinimas. Jam pasibaigus paaiškėjo, kad visi 29 patikrinime dalyvavę absolventai mokyklos suolus trynė ne veltui: visi jie gaus profesinio mokymo diplomus. Sveikiname ir informuojame, kad absolventams pageidaujant diplomų įteikimo šventės nebus, o diplomus pasiimti bus galima nuo sausio 16 d. sekretoriate mokyklos darbo laiku.