Pedagogų stažuotė Jungtinėje Karalystėje

Pedagogų stažuotė Jungtinėje Karalystėje

2017 m. gruodžio 3 – 9 d. mūsų mokyklos socialinė pedagogė Laura Valauskienė ir profesinio mokymo skyriaus vedėja Vilma Grigonienė kartu su savo kolegėmis iš Aukštadvario žemės ūkio mokyklos bei VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro dalyvavo stažuotėje Jungtinėje Karalystėje. Ši stažuotė buvo įgyvendinta pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą „Pažink prieš teisdamas“ (Nr. 2017-1-LT01-KA102-034899).

Savaitės trukmės stažuotės metu pedagogės lankėsi Londono bei Kembridžo koledžuose ir profesinėse mokyklose, kur stebėjo kolegų anglų vedamas teorines pamokas ir praktinius užsiėmimus. Jų metu buvo susipažinta su Jungtinės Karalystės patirtimi sprendžiant rasizmo, diskriminacijos ir integracijos problemas mokyklose. O šios problemos pasaulyje, prarandančiame valstybines sienas, tampa vis aktualesnės.
Stažuotės metu taip pat buvo patobulinti  gebėjimai dirbti su tautinių mažumų moksleiviais, imigrantais, taip pat pagerinti pamokų vedimo ir grupių valdymo gebėjimai. Lankydamiesi mokyklose profesijos mokytojai su anglų kolegomis aptarė pamokose naudotus mokymo, turinio ir užduočių individualizavimo bei klasių valdymo metodus, perėmė jų gerąją patirtį.
Stažuotės dalyviai gavo Europass mobilumo dokumentus. Šią stažuotę finansavo Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.