Finišavo Erasmus+ programos projektas „Europos stilius”

Finišavo Erasmus+ programos projektas „Europos stilius”

Šiais mokslo metais mūsų mokykla dalyvavo Erasmus+ programos mobilumo projekte „Europos stilius“ (Nr. 2016-1-LT01-KA102-022791), kurį koordinavo Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla. Jo metu kvalifikaciją tobulino ir mokiniai, ir mokytojai – į vizitus Suomijoje, Lenkijoje, Italijoje bei Ispanijoje vyko profesijos mokytojos Gedutė Kuisienė ir Bronislava Valančienė (Suomija), Gitana Bagdonienė (Italija) ir Vilma Grigonienė (Ispanija) bei trys merginos: Agnė Simaitytė (Ispanija), Danguolė Venckutė ir Diana Šertvytytė (Lenkija).

 

Projekto tikslas –  stiprinti profesinio mokymo specialistų, atsakingų už kirpėjo mokymo programų vykdymą, profesines kompetencijas, siekiant kokybiško šių mokymo programų įgyvendinimo, bei suteikti kirpėjo specialybės mokiniams naujų profesinių kompetencijų ir asmeninių gebėjimų, siekiant jų didesnio konkurencingumo darbo rinkoje.

Mokinių stažuotės truko net tris savaites. Per šį laiką merginos patobulino savo bendruosius gebėjimus ir profesinius įgūdžius: susipažino su naujomis plaukų priežiūros ir dažymo medžiagomis, kirpimo technologijomis, mados tendencijomis, profesine etika, darbo kultūra – taigi, pamatė ir išmoko to, ko tikrai nebūtų galėjusios išmokti praktikos mokykloje metu. Trys savaitės – pakankamas laiko tarpas, kad būtų įsisavintos naujovės. Ir nors kartais tekdavo mažiau dirbti pačioms, o daugiau stebėti profesionalių meistrų darbą, vis dėlto merginos ir pačios atliko nemažai procedūrų. Grįžusios į mokyklą ir vėl prisijungusios prie savo bendramokslių jos mielai dalinosi įgyta patirtimi, perteikė naujoves, demonstravo nuotraukas ir išsamiai pasakojo apie kiekvieną savo stažuotės dieną.

Projekto vizituose dalyvavusios mokytojos kartu su savo kolegėmis iš Klaipėdos paslaugų ir verslo bei Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklų tobulino kvalifikaciją lankydamosi valstybinėse ir privačiose profesinėse mokyklose, kuriose ruošiami būsimieji kirpėjai ir kosmetikai. Jos bendravo su šių mokyklų vadovais ir profesijos mokytojais, stebėjo ugdymo procesą, palygino mokymo programų struktūrą bei turinį, domėjosi naudojamais įrankiais ir medžiagomis, ugdymo proceso aprūpinimu. Ugdymą organizuojantys specialistai supažindino jas su lankomų šalių  švietimo sistema ir profesiniu mokymu, išsilavinimo lygmenimis bei tęstinumo galimybėmis, įsidarbinimo situacija ir praktiniu mokymu darbo vietose.

Be to, kad intensyviai mokėsi, visų vizitų dalyvėms buvo organizuota ir turininga kultūrinė programa: aplankytos įdomiausios Madrido (Ispanija), Milano (Italija), Kokkolos (Suomija) ir Bialystoko (Lenkija) vietos, istorijos, kultūros, architektūros įžymybės, užmegzta daug pažinčių, kurios, neabejotinai, tęsis ir toliau bei bus naudingos ne tik pačioms vizitų dalyvėms, bet ir mokykloms bei šalims, nes juk visada turime ko ir galime vieni iš kitų pasimokyti.