Modulis – Įvadas į profesiją – pasirengimas profesinei / darbinei veiklai