Žuvininkystės verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa po 12 klasių

Apie specialybę

Žuvininkystės verslo darbuotojo programa skirta parengti kvalifikuotą žuvininkystės verslo darbuotoją, gebantį dirbti žuvininkystės verslo įmonėse ir įgyti žuvininkystės verslo darbuotojo kvalifikaciją. Žuvininkystės verslo darbuotojo programą sudarantys moduliai apima visas pagrindines žuvininkystės verslo darbuotojo veiklos sritis: auginti žuvis recirkuliacinėse (apytakinėse) sistemose ir tvenkiniuose, prižiūrėti ir aptarnauti technologinius įregimus, žuvininkystės hidrotechninius statinius, veisti ir auginti žuvis, sudaryti šėrimo racionus, paruošti pašarus, šerti žuvis, prižiūrėti žuvų gyvenamąją aplinką, stebėti žuvų sveikatą ir vykdyti jos prevenciją, vykdyti žuvininkystės ūkio bendrąją apskaitą, pildyti vertybių ir finansinės apskaitos dokumentus, savarankiškai organizuoti žuvininkystės ir rekreacinės žuvininkystės verslą, valdyti ir prižiūrėti vidaus vandenų mažuosius laivus ir žvejybines valtis.

Žuvininkystės verslo darbuotojo programa sudaryta taip, kad mokinys pasirinkdamas profesiją galėtų pasirinkti veiklos sritį: žuvų auginimą recirkuliacinėmis (apytakinėmis) technologijomis arba  žuvų auginimą tvenkiniuose ir atviruose  vandens telkiniuose. Taip pat mokiniams yra siūloma papildomai įgyti vieną arba dvi šalutines kvalifikacijas:

 • mažųjų laivų ir žvejybinių valčių valdymas;
 • rekreacinės žuvininkystės organizavimas;
 • pirminis žuvų apdirbimas.

Priėmimo tvarka

Stojančiųjų registracija ir prašymai priimti mokytis specialybės Šilutės žemės ūkio mokykloje teikiami internetinėje svetainėje www.lamabpo.lt nuo 2019 m. birželio 1 d.  arba tai padaryti galite atvykę į mokyklą adresu Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės r.

Apie prašymų pateikimą naudojantis interneto svetaine www.lamabpo.lt skaitykite http://szum.lt/stojantiesiems/priemimo-tvarka/

Stojantieji privalo pateikti

Jei prašymai pateikiami atvykus į mokyklą, tuomet stojantieji privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Atestatą ir jo priedą,
 • Paso (asmens tapatybės kortelės) kopiją,
 • Sveikatos pažymėjimus (formos 086/a ir 027-1/a),
 • 3 foto nuotraukas (3×4),
 • Gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą.

Konsultavimas vyksta adresu Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r., tel. (8 441) 53360

Priimame mokytis

 • Priimami 12 klasių baigę moksleiviai.
 • Mokslas trunka 1,5 metų
 • Sudaromos sąlygos įgyti B kategorijos vairuotojo kvalifikaciją.
 • Moksleiviams mokama stipendija.
 • Yra bendrabutis.