Finansinių paslaugų teikėjas

Apie specialybę

Modulinė profesinio mokymo programa, skirta įgyti vidurinį išsilavinimą ir finansinio paslaugų teikėjo profesinę kvalifikaciją. Mokslas trunka 2 metus ir 3 mėnesius.

Pasirinkę šią mokymo programą moksleiviai išmoks: kultūringai aptarnauti klientus ir parduoti mažmeninius banko, draudimo ir kitų finansų įstaigų produktus.Gebės parengti darbo vietą darbui; pristatyti finansines paslaugas; parduoti banko, draudimo ir kitų finansinių įstaigų produktus; sudaryti draudimo sutartis; tvarkyti klientų grynųjų pinigų priėmimą ir išėmimą iš sąskaitos, čekius, pervedimus, sąskaitas, mokėjimus kredito kortelėmis, mokėjimo nurodymus, sertifikuotus čekius bei atlikti kitas panašias bankines ir finansines operacijas; tiesiogiai bendrauti su klientais finansų įstaigose priimant, keičiant ir išmokant pinigus ar teikiant finansines paslaugas; atlikti klientų sąskaitų kreditavimą ir debetavimą, sąskaitų apmokėjimą ir pinigų pervedimą klientų vardu; pinigų keitimą pagal kliento pageidavimą iš vienos valiutos į kitą; visų operacijų apskaitos tvarkymą ir tikrinimą su realiu kasos likučiu; dirbti kompiuterinėmis programomis; gebės tvarkyti finansinių paslaugų dokumentaciją; taisyklingai kalbėti bei rašyti valstybine ir bent viena užsienio kalba; išmanys bendravimo su klientu etiką; mokės nustatyti kliento poreikius.

Baigę mokyklą bei įgiję finansinių paslaugų teikėjo profesinę kvalifikaciją moksleiviai galės dirbti finansinių paslaugų teikėju savivaldybių finansų tarnybose, draudimo įstaigose, kredito unijose, verslo įmonėse ir kitose finansines paslaugas teikiančiose institucijose, valstybinėse mokesčių inspekcijose, biudžetinių, viešųjų ir privačiųjų įstaigų ir organizacijų buhalterijose.

Apie prašymų pateikimą naudojantis interneto svetaine www.lamabpo.lt skaitykite https://silutespmc.lt/stojantiesiems/priemimo-tvarka/

Konsultavimas vyksta adresu: Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r., tel. (8 441) 53360