Diplomų įteikimas individualios priežiūros darbuotojo ir virėjo specialybių mokiniams

Diplomų įteikimas individualios priežiūros darbuotojo ir virėjo specialybių mokiniams

Birželio 13 d. Šilutės profesinio mokymo centras šventiškai minėjo svarbią dieną – dviejų grupių diplomų įteikimo ceremoniją. Diplomai buvo įteikti individualios priežiūros darbuotojo ir virėjo specialybių mokiniams.

Šventės metu mokinius sveikino ir sėkmės jiems linkėjo mokyklos direktorė Vilma Grigonienė, skyriaus vedėja Laima Žemgulienė, metodininkė Irena Sudeikienė bei mokytojos, kurios lydėjo mokinius jų mokymosi kelionėje. Renginyje vyravo pakili nuotaika, džiaugsmas ir pasididžiavimas pasiektais rezultatais.

Sveikiname individualios priežiūros darbuotojo profesijos absolventes, ir džiaugiamės, nes ši laida buvo didžiausia, kiek tik esame turėję – 46 mokinės. Mokinės įgijo vertingų žinių ir įgūdžių, kurie leis joms sėkmingai žengti pirmuosius žingsnius savo profesinėje veikloje.

Taip pat nuoširdžiai sveikiname ir virėjo profesijos absolventus. Šie mokiniai įrodė savo darbštumą ir kūrybingumą, ir neabejojame, kad jie toliau stebins savo kulinariniais talentais.

Linkime visiems absolventams didžiausios sėkmės tolimesnėje veikloje.

Didžiuojamės jūsų pasiekimais ir tikime, kad jūsų ateitis bus šviesi ir kupina naujų galimybių.

Sveikiname ir sėkmės linkime kiekvienam iš jūsų!