Lapkričio 23 d. mokykloje paminėta kariuomenės diena

Lapkričio 23 d. mokykloje paminėta kariuomenės diena

Visi žinome, kokia svarbi ir reikšminga yra kario, krašto gynėjo profesija. Kariuomenė tarsi valstybės gynimo skydas. Šiemet kariuomenės diena kiek kitokia, brutalaus karo akivaizdoje dar labiau suvokiame krašto gynybos ir kariuomenės reikšmę mūsų valstybės saugumui.

Lapkričio 23 d. mokyklos bibliotekoje įvyko susitikimas su Lietuvos kariuomenės kariūnais, skirtas Lietuvos kariuomenės dienai paminėti. Mokykloje lankėsi ir su mokiniais susitiko vyr. leitenantė Živilė Marščionkienė ir Klaipėdos regiono karo prievolės ir komplektavimo skyriaus verbuotojas vyr. Seržantas Andrejus Fedijus. Karininkas A. Fedijus priminė Lietuvos kariuomenės įkūrimo aplinkybes 1918 m., kalbėjo apie žmogaus konstitucinę pareigą ir teisę ginti savo valstybę, akcentavo, kad tikro kario savybės yra patriotiškumas ir pasiaukojimas vardan tėvynės.

Svečiai pristatė šiuolaikinės Lietuvos kariuomenės struktūrą, jos funkcijas, ginkluotę, karinius laipsnius.  Mokiniai sužinojo, kad kariuomenė susideda iš keturių padalinių: sausumos, karinių oro, specialiųjų operacijų bei savanorių pajėgų.   A. Fedijus pasakojo apie profesinę karo tarnybą, kario savanorio tarnybą, privalomąją karo tarnybą, galimybę įgyti karines specialybes, jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, galimybę studijuoti Lietuvos karo akademijoje. Mokiniai buvo supažindinti  su šaukimo į privalomąją karo tarnybą tvarka, kariui keliamais reikalavimais, tarnybos kariuomenėje sąlygomis, karo tarnybos privalumais, sužinojo, kokios yra kario savanorio pareigos ir teisės, kaip galima tapti profesionaliu kariu. Svarbu kūrybiškas mąstymas ir iniciatyva, fizinis pasirengimas, žinios, asmeninės savybės, gebėjimas paklusti ir vadovauti. Supažindinę su karinės tarnybos kariuomenėje galimybėmis ir perspektyvomis, kariškiai kvietė mokinius papildyti kariuomenės gretas, pajusti kario duonos skonį.

Kariai atsakė į moksleivių klausimus, pasakojo, kokias misijas, naudingus darbus visuomenei ir žmonių gelbėjimo operacijas atlieka Lietuvos kariai taikos metu.

Susitikimo pabaigoje kariškiai mokiniams surengė trumpą viktoriną, kurios dalyviai, teisingai atsakę į pateiktus klausimus, buvo apdovanoti rašikliais, užrašų knygelėmis, atšvaitais.

Susitikimas buvo šiltas ir jaukus, informacija svarbi ir būtina, patraukliai pateikta su humoro gaidele. Moksleiviai išliko susidomėję iki pat pabaigos. Tikime, kad Lietuvos kariuomenės dienos paminėjimas prisidėjo prie mokyklos mokinių pilietiškumo, patriotiškumo, istorinės savimonės formavimosi.