Profesijos moksleivių stažuotė Italijoje

Profesijos moksleivių stažuotė Italijoje

Šį spalį mūsų mokyklos automobilių mechaniko specialybės absolventai Silverijus, Pijus ir Dominykas dalyvavo trijų savaičių trukmės profesinių praktinių įgūdžių gilinimo stažuotėje Italijoje – stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotės metu profesijos moksleiviai įgijo realios darbinės patirties automobilių remonto centruose, jiems buvo sudarytos sąlygos įgyti praktinių profesinių kompetencijų. Moksleiviai mokėsi atlikti įvairių automobilių važiuoklių techninį aptarnavimą, taisyti ar keisti sugedusias ar susidėvėjusias važiuoklės dalis, o taip pat patobulino darbo kultūros, klientų aptarnavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, užsienio kalbos, socialinius įgūdžius. Laisvalaikiu vaikinai susipažino su Italijos kultūra, architektūra, istorija, bendravo su bendraamžiais, aplankė sostinę Romą.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą, visiškai finansavo Švietimo mainų paramos fondas remiant Europos Komisijai.