Profesijos mokytojos grįžo iš stažuotės Čekijoje

Profesijos mokytojos grįžo iš stažuotės Čekijoje

Spalio pradžioje mūsų mokyklos mokytojos Danutė Marozienė ir Laura Valauskienė kartu su kolegomis iš kitų Lietuvos profesinių mokyklų dalyvavo savaitės trukmės darbo stebėjimo stažuotėje Čekijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotės metu mokytojai lankėsi Prahos profesinėse mokyklose, dalyvavo darbo stebėjimo veiklose, turėjo galimybę stebėti teorijos ir praktikos pamokas, jų organizavimo ir vedimo metodus, analizuoti mokomąją medžiagą, mokinių pasiekimų vertinimo būdus ir metodus bei viso profesinio mokymo proceso eigą. Pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas į mokymo proceso ir turinio individualizavimą bei pritaikymą individualiems mokinių poreikiams. Po pamokų stebėjimo stažuotės dalyviai dalyvavo stebėtų veiklų aptarimuose su jas vedusiais mokytojais, buvo siekiama įsisavinti ir perimti užsienio kolegų patirtį.

Po darbų, laisvu laiku, mokytojai susipažino su nuostabaus grožio Čekijos sostine Praha: jos architektūra, istorija, meno vertybėmis, tad grįžo ne tik pasisėmusios naujų žinių, bet ir praplėtusios akiratį.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu, kiekvienam stažuotės dalyviui buvo išduoti įgytas kompetencijas patvirtinantys Europass mobilumo dokumentai.

Stažuotę ir projektą visiškai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.