Bendradarbiavimas su Lietuvos vandentiekininkų asociacija inicijuoja pokyčius

Bendradarbiavimas su Lietuvos vandentiekininkų asociacija inicijuoja pokyčius

Balandžio 7 d. Palangoje vyko Lietuvos vandentiekininkių asociacijos konferencija. Asociacijos kvietimu joje dalyvavo ir mūsų mokyklos atstovai: direktorė V. Grigonienė, pavaduotojas ugdymui A. Būdvytis ir praktinio mokymo vadovas G. Tomkevičius.

Šis apsilankymas nėra atsitiktinis. Su UAB „Šilutės vandenys“ direktoriumi Alfredu Markvaldu jau ne vieną mėnesį vyksta diskusijos ir bendradarbiaujama siekiant Šilutės profesinio mokymo centre pradėti ruošti Lietuvos vandens ūkiui reikalingus vandenvalos ir vandenruošos įrenginių priežiūros darbuotojus. Taip jau nutiko, kad beveik visuose regionuose ir rajonuose šios srities darbuotojų trūksta, o niekur Lietuvoje jie nėra ruošiami. Gal bendromis pastangomis įvyks lūžis?

Solidžiai Asociacijos auditorijai praktinio mokymo vadovas G. Tomkevičius išsamiai pristatė programos įgyvendinimo galimybes, pameistrystės mokymo(si) modelį, jo privalumus ir trūkumus, iššūkius, iškylančius darbdaviui, mokymo įstaigai ir pameistriui bei galutinio rezultato naudą.