Knygnešių keliai

Knygnešių keliai

Kovo 16-oji – Knygnešio diena. Šią dieną yra pagerbiami draudžiamų spaudinių platintojai – knygnešiai. Knygnešio diena yra gera proga prisiminti knygos vertę, kalbėti apie žmones, kurie rizikuodami viskuo, ką turėjo brangiausia, išsaugojo lietuvišką spaudą, knygą.Mūsų mokykloje Knygnešio dieną vyko integruota istorijos ir etikos pamoka „Lietuviško žodžio kontrabandininkai“. Istorijos mokytoja Gaiva Būdvytienė ir etikos mokytoja Danutė Marozienė pasakojo apie spaudos draudimo metus, nelegalias vargo mokyklas, daraktorius, knygnešius ir įžymiausius  veikėjus – M. Valančių, J. Bielinį, M. Jankų ir kt. To laikmečio žmonių moralę, požiūrį į knygas, siekį išsivaduoti iš carinės Rusijos gniaužtų mokiniai galėjo suprasti  pažiūrėję filmą „Knygnešys“.

Tai, ką išgyveno knygnešiai, mokiniai patyrė edukaciniame renginyje „Knygnešių keliai. Ostproussen, Bitenai per Lumpenus“,  Martyno Jankaus muziejuje Bitėnuose. Mokiniai žiūrėjo filmą „Knygos kelias Žemaitijoje“ , kuris supažindino su lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu Prūsijos ir Žemaitijos parubežyje. Apžiūrėjo autentišką draudžiamų lietuviškų spaudinių sandėlį, esantį buvusiame Martyno Jankaus klėties rūsyje, išbandė savo jėgas keldami knygnešio nešulį, o „Knygnešio maišelyje“ buvo pateiktos užduotys: nubraižyti knygnešių kelių žemėlapį, išspręsti kryžiažodį, iš literų surinkti tekstą. Šis edukacinis žaidimas privertė kiekvieną dalyvį panaudoti užsiėmimo metu įgytas žinias ir jas įtvirtinti. Ir edukatorė, ir mokytojos pasidžiaugė mokinių žiniomis, aktyviu dalyvavimu ir puikia nuotaika.

Po užsiėmimų pagerbdami Lietuvos šviesuolius Vydūną ir Martyną Jankų aplankėme  Bitėnų kapinaites , grožėjomės nuo Rambyno kalno atsivėrusiu reginiu.