32 Laisvės pavasariai

32 Laisvės pavasariai

Pasauliui Kovo 11-oji – dar viena pavasario diena, o mums tai diena, kuri jau 32 metus šviečia geltonai, žydi žaliai, myli raudonai ir skamba žodžiu – LIETUVA. Ši diena lietuviams neatsiejama nuo žodžių  – laisvė, vienybė, nepriklausoma valstybė. Tokios dienos kaip Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji yra pamatinis akmuo ant kurio pastatyta mūsų valstybė.  Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Prieš 32 m. drąsiai pasukome istorijos ratą pakeisdami tautos gyvenimą. Kovo 11-oji primena, kokie mes galime būti vieningi siekdami vieno tikslo, ir kaip tikslas visus suvienija didiems darbams. Laisvė pirmiausia prasideda kiekvieno mūsų viduje. Didžiuokimės, kad esame laisvi, kad esame lietuviai, kad galime kalbėti lietuviškai, kad galime laisvai kvėpuoti, mąstyti, įgyvendinti savo svajones ir tikslus, kad mūsų niekas nepersekioja ir į mus nešaudo. Branginkime laisvę ir demokratijos vertybes. Būdami kartu mes esame stiprūs.

Šią gražią šventę paminėjome ir savo mokykloje. Renginiai, šiai datai paminėti, prasidėjo jau kovo 9 d. rytą. Mokytojai ir mokiniai, laikydami rankose Lietuvos trispalvės ir Ukrainos vėliavos spalvų kaspinus, skubėjo į mokyklos kiemą, kur vyko pilietinė akcija „Laisvės pavasario medis“.

Kovo 10 d. šventiniai renginiai vyko abiejuose mūsų mokyklos skyriuose. Transporto ir žemės ūkio skyriuje paminėjome „32 Laisvės pavasarius“. Šventę pradėjome Lietuvos himno, „Tautiškos giesmės“, giedojimu. Mokyklos bendruomenę prasmingais žodžiais pasveikino direktorė V. Grigonienė. Istorijos mokytoja G. Būdvytienė kalbėjo apie  Kovo 11-oios svarbą Lietuvos istorijoje, svarbą Lietuvai ir kiekvienam iš mūsų. Buvo paminėti ir skaudūs įvykiai šiandieninėje Ukrainoje, pabrėžiama, kokia trapi gali būti nepriklausomybė, kaip atsakingai turime ją saugoti. Renginio metu skambėjo Bernardo Brazdžionio, Justino Marcinkevičiaus  posmai, sklido šilti žodžiai gimtajam kraštui. Pirmosios gimnazijos mokinės atliekamos dainos dovanojo džiugių  emocijų ir geros nuotaikos.

Tuo tarpu Paslaugų ir turizmo skyriuje renginys, „Įkvėpti dėkingumo”, prasidėjo Lietuvos ir Ukrainos himnais. Istorijos mokytoja Ramutė Jagintavičienė trumpai pristatė Lietuvos valstybei svarbias datas – vasario 16 ir kovo 11 –  bei jų reikšmę tautos demokratijai. Vėliau vyko teatralizuota akcija – moksleiviai skaitė ištraukas iš Dėkingumo laiškų Lietuvai. Šie laiškai buvo parašyti pamokų metu. Mokydamiesi dėkoti, pamatome gražius dalykus, įkvepiame vienas kitą apsižvalgyti ir pastebėti, kiek daug turime savyje ir aplink save. Klausydami jautrių žodžių iš moksleivių lūpų, supratome, kad dėkingumas – tai dovana sau ir artimam,  primenanti, kokie esame turtingi, turime širdį, pripildytą gerumo, kurį galime skleisti kitiems.

Renginio pabaigoje buvo pristatytos dvi moterys – ukrainietės, karo pabėgėlės, laikinai apgyvendintos mūsų mokyklos bendrabutyje. Viena iš jų, profesionali muzikė Anastasija, padainavo dvi dainas. Pirmąją – ukrainietiškai. Joje pajutome nenugalimą tautos dvasią ir meilę Laisvei. Antroji daina pagal mokinių pageidavimą nuskambėjo angliškai. Tai buvo tokia užvedanti ir skambi melodija, kad pakviesti dainininkės moksleiviai išėjo į priekį, visi salėje atsistojo, plojo ir šoko.

Dėkojame visiems, kurie moka ir moko mylėti, puoselėti savo kraštą, branginti savo šalies nepriklausomybę.