Įgyvendintas projektas „Priklausomybės. Alkoholio žala”

Įgyvendintas projektas „Priklausomybės. Alkoholio žala”

Spalio mėnesio pabaigoje mokykloje vyko prevencinis projektas „Priklausomybės. Alkoholio žala“.

Bibliotekoje parengta ir dar ilgą laiką veiks spaudinių  apie alkoholį paroda.  Informaciniame stende hole pateikta išsami informacija, pabrėžianti, kad „alkoholis – pati galingiausia klastinga priemonė, pamažu naikinanti protą“. Per biologijos pamokas mokytoja V. Jukniuvienė kalbėjo  apie alkoholio žalą jaunam organizmui, buvo žiūrimi prevenciniai filmai apie alkoholio vartojimo pasekmes. Hole buvo rodomas prevencinis filmas „Alkoholio žala”.

Mokyklos bibliotekininkė D. Marozienė pakvietė „Gabrieliaus“ reabilitacijos namų direktorių Valdą Miliauską papasakoti jaunuoliams apie savo patirtį, įgytą dirbant su priklausomybių turinčiais žmonėmis. Jis konkrečiais faktais, skaičiais ir remdamasis tyrimais įrodė, kokią žalą alkoholis daro jauno žmogaus mąstymui, organizmui. Svečias nemoralizavo, tik aiškiai pabrėžė –  kiekvienas laisvas rinktis, kokį gyvenimą jis gyvens – paremtą sveiku protu, protingais pasirinkimais, ar priklausomą nuo alkoholio, narkotikų ar kitų blogybių.

Miliauskas patarė nuo priklausomybių saugotis pasitelkiant savo protą ir sąmoningumą: „Visų pirma, reikia įsiklausyti į save, savo artimuosius ir savo aplinką, ir stengtis nepasiduoti neigiamai įtakai.“