Mokomės nuotoliniu būdu

Mokomės nuotoliniu būdu

Informacija apie ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu

 

Informuojame, kad 2020 m. lapkričio 3–6 dienomis Šilutės profesinio mokymo centro mokiniams ugdymas/mokymas vyks nuotoliniu būdu. Šilutės profesinio mokymo centro ugdymo/mokymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašą rasite čia Šilutes PMC Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas

Informacinę pagalbą dėl nuotolinio mokymo teikia:

  • ugdymo/mokymo klausimais – direktoriaus pavaduotojas ugdymui Arvydas Būdvytis, tel. 8 441 53890, el. p.a.budvytis@silutespmc.lt;
  • bendrojo ugdymo klausimais – gimnazijos skyriaus vedėja Laima Žemgulienė, tel. 8 441 53890, el. p. l.zemguliene@silutespmc.lt
  • profesinio mokymo klausimais:

– Žemės ūkio ir transporto skyriuje – l.e. praktinio mokymo vadovo pareigas Gintautas Tomkevičius, tel. 8 441 53890, el. p. g.tomkevicius@silutespmc.lt;

– Paslaugų ir turizmo skyriuje – skyriaus vedėja Vilma Grigonienė, tel. 8 441 51804, el. p. pts@silutespmc.lt

  • IT klausimais – IT specialistas Vytautas Chockevičius, el. p. vytautas@silutespmc.lt;
  • psichologinę pagalbą teikia psichologė Ugnė Būdvytytė​, tel. +370 60810912 , el. p.psichologe@ silutespmc.lt
  • socialinės pagalbos klausimais:

– Žemės ūkio ir transporto skyriuje – socialinė pedagogė Laura Valauskienė, tel.+370 652 206010, el. p. laura.valauskiene@silutespmc.lt;

– Paslaugų ir turizmo skyriuje – socialinė darbuotoja  Asta Ulevičienė, tel. +370 630 89881, el. p. astauleviciene@gmail.com

  • Mokiniai sekite informaciją Centro TAMO dienyne, MOODLE nuotolinio mokymo aplinkoje, Facebook paskyroje, kitose bendravimo aplinkose. Bendraukite su klasių/grupių vadovais.

Moodle vadovas mokiniams Šilutes PMC

Primename, kad visi mokiniai ir darbuotojai šiuo laikotarpiu privalo griežtai laikytis nustatytų karantino taisyklių (informacija www.sam.lrv.lt, www.smm.lt).