„Turi profesiją – turi ateitį!“

„Turi profesiją – turi ateitį!“

Jeigu pastebėjote, kad mokykloje iki pat vėlumos languose negęsta šviesa, tai labai nesistebėkite – prieš porą mėnesių pradėjome įgyvendinti 3 metus truksiantį projektą „Turi profesiją – turi ateitį!“ (Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-001). Projektas įgyvendinamas ES struktūrinių fondų lėšomis. Jo metu net 30 mokyklos mokinių, paskirstytų į dvi grupes, turi galimybę 2-3 kartus per savaitę po pamokų ne skubėti namo, o užsiimti širdžiai miela, gyvenimiškos patirties suteikiančia, asmenybės raidai naudinga veikla. Mokinių veiklas kuruoja du užimtumo vadovai: profesijos mokytojos Agnė Pielikytė ir Asta Ulevičienė, o joms talkina specialiojo pedagogo kompetencijomis „šarvuotos“ profesijos mokytojos Edita Endrulienė ir Rasa Čiumakovienė.

Popamokinių veiklų metu mokiniai tobulins savo socialinius įgūdžius, plės akiratį, sportuos, keliaus, šoks, konstruos, pieš, rengs parodas, statys spektaklius, skaitys knygas, žiūrės filmus, vykdys karitatyvinę veiklą, rūpinsis beglobiais gyvūnais, puoš aplinką ir visaip kitaip aktyviai įsilies į mokyklos renginius ir gyvenimą.

Na o mes stebėsime, kaip jiems sekasi, ir džiaugsimės jų veiklų rezultatais. Apie ryškesnes iniciatyvas papasakosime atskirais straipsneliais. Sekite naujienas.