Laikas tirpsta kaip žvakė…

Laikas tirpsta kaip žvakė…

Taip norisi būti nors šiek tiek geresniems… Taip norisi nepasiduoti visuotiniam spaudimui vis kažkur strimgalviais lėkti, skubėti, kažko siekti, imti daug, duoti mažai…

Šis ypatingas metas, šventų Kalėdų laukimas, mums ir suteikia sąlygas stabtelėti, įsigilinti į save, dovanoti savo laiką ir šilumą tiems, kas šalia, ką mylime ir branginame. Ir koks džiaugsmas kepti pyragus, puošti eglutes, pakuoti dovanėles! Koks džiaugsmas įsigilinti į advento prasmę, Kristaus kančią, lėtą laiko tėkmę. Ir ypač – jei tai darome drauge su savo artimaisiais.

Kalėdos jau visai čia pat. Liko tik keletas dienų, ir savo džiaugsmu dalinsimės su savo tėveliais, seneliais, broliais, seserimis. Tačiau kaip gera ramybės ir susikaupimo valandėlę praleisti ir su mokyklos draugais bei mokytojais. Juolab, kad mokykla tokia pasipuošusi, kad veikia mūsų pačių rankomis sukurtų šventinių puokščių ir dekoracijų paroda, o į svečius atvyko pats Šilutės šv. Kryžiaus parapijos vikaras Viktoras Daunoras…

Kiekviena diena yra Dievo dovana. Tačiau pati didžiausia dovana, kai dalinamės savo gerumu, šiluma, susikaupimu, kai susivienijame bendrai maldai, giesmei, tikėjimui, kai drauge uždegame žvakeles ir neabejojame, jog pasaulis yra geras, ir visų mūsų pastangų dėka gali būti dar geresnis.

Tad dar kartą pasižvalgykime po nuotraukose sustabdytas akimirkas ir prisiminkime tą Dievo dovanotą gruodžio 5-ąją. Ačiū visiems, kas prisidėjote prie šio neįtikėtino stebuklo sukūrimo.