Lietuvos kariuomenei 101 metai

Lietuvos kariuomenei 101 metai

Lapkričio 25 – 26 dienomis Šilutės profesinio mokymo centre džiaugėmės renginių, skirtų kariuomenės 101 m. atkūrimo dienai paminėti, gausa (paskaita, viktorina, šaudymo varžybos, įvairios estafetės). Juose dalyvavo Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Šilutės savanorių kuopos vadas kapitonas Kęstutis Dembinskas ir Klaipėdos regiono Šilutės karo prievolės ir komplektavimo poskyrio viršininkas št. seržantas Egidijus Zėvingis.

Lapkričio 25 dieną vykusioje paskaitoje apie Lietuvos kariuomenę, Egidijus Zėvingis mokinius supažindino su Krašto apsaugos sistemos vizija, uždaviniais, Lietuvos kariuomenės vertybėmis, laipsniais bei tarnybos būdais. Pasidalinęs savo asmenine patirtimi, Egidijus atsakė į klausimą, kodėl verta tapti kariu. Moksleiviai turėjo puikią galimybę išgirsti, kas laukia į tarnybą pakviesto šauktinio, pasižiūrėti filmuotą medžiagą apie tai, kaip vyksta mokymai, sužinoti apie profesionalios karinės tarnybos galimybes bei lyderystę.

Tuo tarpu mokyklos bibliotekoje vyko viktorina, tema „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“. Mokytojoms vesti viktoriną padėjo Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Šilutės savanorių kuopos vadas kapitonas Kęstutis Dembinskas. Joje dalyvavo 11 – 12 klasių moksleivių komandos. Viktorinos tempas neleido atsipalaiduoti, klausimas sekė klausimą, tad vyko intensyvios rungtynės. Geriausias žinias pademonstravo 18 k ir 18 le grupių komandos (surinko vienodą balų skaičių). Jos tarpusavyje pasidalino I-II vietas, o III vieta atiteko 18 ama. komandai.

Pasibaigus viktorinai, mokyklos šaudykloje, vyko šaudymo varžybose. Čia savo jėgas išbandė visos viktorinoje dalyvavusios komandos. Varžybas organizavo, vedė, žiūrėjo kad būtų laikomasi visų saugumo taisyklių, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Šilutės savanorių kuopos vadas kapitonas Kęstutis Dembinskas. Tiek vaikinai, tiek merginos degė azartu ir noru kuo geriau pataikyti į taikinį. Kiekvienas komandos narys galėjo atlikti po 5 šūvius. I vieta atiteko 18 amb, II 19 amb, III – 19 k grupių komandoms. Geriausią individualų rezultatą parodė 18 amb mokiniai Robertas Eglinas ir Armandas Jagintavičius bei 19 am mokinys Lukas Girskis.

Už smagiai bei turiningai praleistą dieną dėkojame istorijos mokytojai G. Būdvytienei bei etikos mokytojai D. Marozienei. Už galimybę teoriškai ir praktiškai prisiliesti prie Lietuvos kariuomenės, tariame nuoširdų ačiū Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Šilutės savanorių kuopos vadui kapitonui Kęstučiui Dembinskui ir Klaipėdos regiono Šilutės karo prievolės ir komplektavimo poskyrio viršininkui št. seržantui Egidijui Zėvingiui.

Lapkričio 26 dieną, mokyklos reginių ciklą, skirtą kariuomenės dienai, pratęsė kūno kultūros mokytojai   M. Jankauskienė, P. Dylertas, A. Pancerovas bei jų mokiniai. Mokyklos sporto salėje jie organizavo įvairias sportines rungtis (estafetes, kvadratą, virvės tempimą ir kt.). Rungtynėse dalyvavo visi 11-12 klasių moksleiviai bei viena komanda iš paslaugų ir turizmo skyriaus. Mokiniai su dideliu azartu ir užsidegimu dalyvavo varžybose. Nuo stiprių sportinių emocijų aidėjo visa mokykla.

Per šias dvi dienas moksleiviams buvo suteikta galimybė susipažinti (teoriškai ir praktiškai) su kario gyvenimu, vertybėmis, ga­li­my­bė­mis at­lik­ti prie­vo­lę tar­nau­jant ne tik ka­riuo­me­nė­je, bet ir kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­go­se bei Šau­lių są­jun­go­je. Labai ačiū visiems prie to prisidėjusiems mokytojams bei Lietuvos kariuomenės atstovams.