Svečiai iš Valstybinės mokesčių inspekcijos

Svečiai iš Valstybinės mokesčių inspekcijos

Lapkričio 21 dieną mokykloje lankėsi svečiai iš Valstybinės mokesčių inspekcijos: Klaipėdos AVMI Mokestinių prievolių departamento II skyriaus vyriausios specialistės Rasa Montvydaitė ir Rita Dromantienė. Automobilių mechaniko ir logisto ekspeditoriaus specialybės mokinius specialistės mokino finansinio raštingumo, supažindino su individualios veiklos vykdymo ypatybėmis, apmokestinimo principais ir apskaitos vedimo tvarka. Moksleiviai papildė savo žinių bagažą apie individualios veiklos vykdymo galimybes bei finansinę šios veiklos atskaitomybę.