Žuvininkystės srities mokytojai patirties sėmėsi Lenkijoje

Žuvininkystės srities mokytojai patirties sėmėsi Lenkijoje

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai drauge su 6 Lietuvos profesinio mokymo įstaigų sektoriniais praktinio mokymo centrais įgyvendina projektą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.2-ESFA-K-714 ,,Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“. Projekto aprėptyje net 45 šalies profesijos mokytojai tobulina technologines kompetencijas sektoriniuose praktinio mokymo centruose ir pas pažangius darbdavius. Mokymų trukmė – nuo 80 iki 280 val.

Projekto veiklose dalyvavo ir mūsų profesinio mokymo centro profesijos mokytojai J. Dyglys, L. Dobravolskienė, L. Bujokienė, B. Klumbys, G. Tomkevičius ir R. Stonkus. Jie  tobulino kompetencijas pagal „Žuvininkystės (žuvų auginimas, veisimas, šėrimas ir pirminis apdorojimas) technologinių kompetencijų tobulinimas“ programą, kuri yra 120 val. trukmės ir joje numatyti 6 specialieji technologinių kompetencijų moduliai.

Pirmieji mokymų etapai vyko mūsų pačių mokymo centro žuvininkystės praktiniame mokymo centre. Mokytojai taip pat lankėsi pažangiose šalies žuvininkystės įmonėse, o spalio 21-25 d. vyko į Lenkijos Varmijos-Mozūrų Olštyno universitetą, kur jo praktinio mokymo bazėje tobulino žuvų ligų tyrimo metodikas, žuvų gydomųjų preparatus, vaistų, dezinfekantų naudojimo galimybes, uždarųjų akvakultūros sistemų įrengimo ir aptarnavimo bei recirkuliacinių sistemų komplektacijos ir veikimo principų technologines kompetencijas.

Projektas baigiamas įgyvendinti 2020 m. sausio 4 d. Jis finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.2-ESFA-K-714 ,,Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“.

Tikimės, kad mokytojų įgytos žinios ir kompetencijos bus pritaikytos mokant akvakultūros paslapčių ir naujovių žuvininkystės verslo darbuotojo specialybės mokinius, o taip pat padės dar įvairiau plėtoti centro veiklas, kad jos būtų dar patrauklesnės visos šalies švietimo bendruomenei ir visuomenei.