Mokytojos sugrįžo iš Prancūzijos

Mokytojos sugrįžo iš Prancūzijos

Nuo kitų mokslo metų keičiasi profesinio mokymo modelis – visi mokiniai, įstoję į 1 kursą, mokysis pagal atnaujintas, šiuolaikiškesnes ir modernesnes modulinio mokymo programas. Šis pasikeitimas yra nemenkas iššūkis mokytojams ir ugdymą organizuojantiems specialistams. O kad pasikeitimas įvyktų kuo sklandžiau, mokyklos darbuotojai kartu su kolegomis iš dar penkių Lietuvos profesinio mokymo įstaigų dalyvavo Erasmus+ programos mobilumo projekte „Tarptautinė patirtis pereinant prie modulinės virėjo mokymo programos įgyvendinimo” (Nr. 2018-1-LT01-KA102-046718)
Visai neseniai profesijos mokytojos Gražina Jončienė ir Vygantė Jukniuvienė sugrįžo iš paskutiniojo šio projekto vizito Prancūzijos sostinėje Paryžiuje. Visą savaitę jos ne tik gilinosi į modulinės programos turinio bei jo įgyvendinimo subtilybes, bet ir pačios, pasiraitojusios rankoves, dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose, savo kailiu išbandė teorinio ir praktinio mokymo dermę, valandų paskirstymo proporcijas, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo galimybes ir būdus. Jei kam nors atrodo, kad būti mokytoju yra paprasta ir lengva, labai klystate. Mokytojai irgi nuolat mokosi, stengiasi žengti koja kojon su laiku, įgyvendinti nuolat vykstančias permainas.
Stažuotę organizavusi Paryžiuje daug metų gyvenanti ir Sorbonos universitete dėstanti lietuvaitė Giedrė Cibulskaitė-Veršinskienė pasistengė, kad kiekviena vizito valanda būtų maksimaliai išnaudota vizito dalyvių profesiniam tobulėjimui. Programoje buvo numatytas apsilankymas Emile Zola mokykloje, seminarai, kurių metu mokytojos susipažino su Prancūzijos švietimo sistema bei jūros gėrybių ir šviežios žuvies vieta Prancūzijos maitinimo paslaugų srities profesiniame mokyme. Taip pat buvo apsilankyta pameistrystės centre CEFAA Villepinte, profesiniame licėjuje Lycee Belliard, įmonėje „The vert“. Džiugu, kad mokytojų iš Lietuvos grupė visur buvo priimama šiltai ir geranoriškai.
Tokių vizitų nauda neišmatuojama jokiais matavimo vienetais. O sugrįžus į mokyklą ji didėja tiesiog aritmetine progresija: patirtimi dalijamasi su mokytojais, ugdymo proceso metu taikomi nauji metodai, tobulinamas informacijos mokiniams pateikimas, vaizdinė ir padalomoji medžiaga, naujų aspektų įgyja pažangos vertinimas.
Džiaugiamės, kad tokiuose vizituose kasmet dalyvauja nemažas būrelis mokyklos mokytojų – visi drauge jie keičia ir tobulina ugdymo procesą, daro jį dar patrauklesnį jaunimui.