Mokykloje vykdoma socialinė akcija „Socialinė reklama prieš patyčias”

Mokykloje vykdoma socialinė akcija „Socialinė reklama prieš patyčias”

             „Meilė – tai atsakas už draugiškumą. Į meilės sampratą įeina supratimas, gera valia ir pagarba kitam asmeniui, jo dieviškiesiems pradams”. Joseph Murphy

Šį mėnesį mokykloje vykdoma socialinė akcija „Socialinė reklama prieš patyčias“. Joje vykdoma apklausa, kuria siekiama išsiaiškinti patyčių mastą mokykloje. Klasės valandėlių metu grupių vadovai aptaria kaip išvengti patyčių, kaip elgtis, jei pamatai, kad tyčiojamasi iš kito, ką daryti, jei tu pats jas patiri. Anglų kalbos, istorijos ir etikos pamokų metu žiūrimi bei aptariami filmai prieš patyčias. Mokinių taryba kuria trumpametražinį socialinį filmą patyčių tema, kurio peržiūra vyks ilgosios pertraukos metu (GuruGoodMov).

Nebūkime abejingi vieni kitiems, elkimės su kitais taip, kaip norėtume kad elgtųsi su mumis, o pamatę patyčias – IŠKLAUSYKIME, BŪKIME ŠALIA, KARTU IEŠKOKIME SPRENDIMO BŪDŲ, NETYLĖKIME.