Su Valentino diena!

Su Valentino diena!

 

Atjok, Valentinai-  obuolmušį žirgą

Pririškim po langu, pagirdykim sultim,

O patys – ištroškę, išalkę, apakę

Į uždrausto obuolio puotą įpulkim.

Atjok, Valentinai, ir langus atverkim,

Kad rytą ankstyvą padvelktų su vėju

Gal siausmas, gal džiaugsmas, gal tas, kas nesakęs

Išėjo, išklydo, sugrįžt nesuspėjo…