Saugesnio interneto savaitė

Saugesnio interneto savaitė

Be  kompiuterio, mobilaus telefono ir interneto šiandien mes nebeįsivaizduojame savo gyvenimo, nors jų teikiamos galimybės kelia daug grėsmių ir pavojų. Todėl jau nuo 2004 metų kiekvieną vasario mėnesį visoje Europoje, taip pat ir Lietuvoje, minima Saugesnio interneto diena. Ta proga visą savaitę vykdomos įvairios veiklos, renginiai, susiję su saugesniu internetu.

Mūsų mokykla projektą „Saugesnio interneto savaitė“ vykdo jau ketvirtus metus. Kokiu tikslu tai darome? Tam, kad  suprastume, kokios yra  interneto grėsmės ir pavojai, ir išmoktume juos atpažinti bei saugiai naudotis informacinėmis technologijomis ir internetu, būtume pilietiški – praneštume atitinkamoms institucijoms apie žalingą  turinį internete, patyčias,  išsiugdytume  nuostatą internete elgtis korektiškai, laikytumės interneto etiketo.

Ką veikėme? Informacinių technologijų mokytojai Žydrina Macijauskienė, Artūras Knašas ir Vytautas Chockevičius vedė saugaus interneto pamokas abiejų centro skyrių 11 klasių mokiniams, per etikos pamokas kartu su mokytoja Danute Maroziene diskutavome apie interneto etiketą. Bibliotekoje susipažinome su svetainės www.draugiskasinternetas.lt turiniu, sužinojome, kur pranešti apie žalingą interneto turinį. Mokėmės kurti slaptažodžius, saugoti savo privatumą, atsakingai viešinti nuotraukas ir kitą asmeninę informaciją. Projektą užbaigėme žinių konkursu “Ar esi saugus internete?“. Jame dalyvavo 5 vienuoliktokų komandos. Jų tarpe ir Paslaugų ir turizmo skyriaus komanda. Visos komandos labai atsakingai dirbo, o labiausiai sekėsi 18 LE komandai. Šaunuoliai!

Rūpindamasi saugumu internete mūsų mokykla prisijungė ir prie tarptautinės iniciatyvos: ji dalyvavo #SID the abc  etwinning projekte, kurio  idėja- suvienyti aktyviai saugesnio interneto veiklose dalyvaujančius mokytojus ir paskatinti juos pasidalinti įvairiomis saugesnio interneto dienos (SID) renginių veiklomis, jų nuorodomis.

Vienintelis tikras būdas apsisaugoti nuo grėsmių internete – pažinti grėsmes ir elgtis protingai.