Startavo projektas „Sektorinio žuvininkystės praktinio mokymo centro plėtra”( NR. 09.1.2-CPVA-V-721-06-0001)

Startavo projektas „Sektorinio žuvininkystės praktinio mokymo centro plėtra”( NR. 09.1.2-CPVA-V-721-06-0001)

Nors susidomėjimas žuvininkystės profesiniu mokymu auga, Šilutės profesinio mokymo centras, teikdamas žuvininkystės profesinio mokymo paslaugas, susiduria su  problema: būtina toliau gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir plėsti žuvininkystės profesinio mokymo metu suteikiamų kompetencijų apimtis. Šiai problemai spręsti įgyvendinamas projektas „Žuvininkystės sektorinio praktinio mokymo centro plėtra”. Projekto įgyvendinimo metu bus atlikti ŠPMC bendrabučio Žemaičių Naumiestyje, Ramybės g. 4  kapitalinio remonto darbai ir  įsigyti bendrabučio baldai bei kita įranga,  o   žuvininkystės praktinio mokymo centro tolimesnei  plėtrai bus įsigyta reikalinga papildoma  mokomojo žuvų perdirbimo cecho,  mokomosios žuvų auginimo fermos įrangos  ir  žuvininkystės techninio aptarnavimo centro įranga. Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas aukštos kokybės žuvininkystės profesinio mokymo paslaugų teikimas ir tai sudarys prielaidas augti žuvininkystės sektoriaus įmonių konkurencingumui.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-V-721 įgyvendinimo priemonę „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“.

Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos regioninio plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Bendra projekto vertė – 600000 Eur.

Projektas bus įgyvendintas  per 24 mėnesius.