Automobilių mechanikai stažavosi Danijoje

Automobilių mechanikai stažavosi Danijoje

Šiais mokslo metais mūsų mokykla kartu su savo partneriais iš Daugų technologijų ir verslo mokyklos įgyvendina Erasmus+ programos mobilumo projektą „Mokinių, besimokančių pagal automobilių mechaniko profesinio mokymo programą, praktikos galimybių didinimas ES šalyse“ (Nr. 2017-1-LT01-KA102-034973\1). Projekto metu buvo įgyvendintos dvi stažuotės. Pirmoji, apie kurią jau rašėme, vyko Vokietijoje, Leipcige, o antroji, iš kurios visai neseniai sugrįžo automobilių mechaniko specialybės vaikinai Aivaras Aleksandravičius, Aurimas Koroliovas ir Simonas Šiaulytis – Danijoje.

Stažuotės metu vaikinai tiesiog pakeitė mokyklą, t.y. kartu su danų moksleiviais lankė teorinius ir praktinius užsiėmimus, gyveno mokinių bendrabutyje, valgė mokinių valgykloje. Buvo labai įdomu stebėti skirtumus ir prie jų prisitaikyti, tačiau tai nebuvo sunku, nes praktinio mokymo bazė labai turtinga, o priblemų susikalbėti anglų kalba neiškilo. Pirmąją savaitę vaikinai mokėsi nustatyti mašinų mechanizmų elektronikos įrangos problemas. Didžiausią įspūdį paliko aparatas „FLUKE“, rodantis srovės kitimus. Antrąją savaitę teko pasidarbuoti mokyklos mokomuosiuose garažuose – kompiuterinėmis programomis reikėjo nustatinėti automobilių gedimus. Trečią savaitę mokiniai prakitkavosi automobilių servisuose.

Sugrįžę iš mokyklos visi trys vaikinai neslėpė džiaugsmo, kad šauniai patobulino savo kvalifikaciją, pasisėmė naujų žinių ir įgūdžių, tapo savarankiškesni, drąsesni, pradėjo labiau pasitikėti savo jėgomis, pagilino socialinius ir anglų kalbos įgūdžius. Na o viso to patvirtinimas – siunčiančiosios organizacijos sertifikatai bei Europass mobilumo pažymėjimai, kurie labai padidins mokyklos baigimo diplomų svorį ir tikrai padės įsitvirtinti šiuolaikinėje konkurencingoje darbo rinkoje. To ir linkime Aurimui, Aivarui ir Simonui, šauniai reprezentavusiems mūsų mokyklą ir šalį Danijoje.