Mokytoja D. Trijonienė – LKLMS valdybos narė

Mokytoja D. Trijonienė – LKLMS valdybos narė

Gruodžio 12-14 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko   tarptautinė konferencija „XXI a. būtinų kompetencijų ugdymas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“ ir Lietuvos Respublikos Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narių suvažiavimas – juose dalyvavo ir mūsų mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Daiva Trijonienė. Suvažiavimo metu buvo išrinkta nauja sąjungos valdyba.  Kauno jėzuitų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas metodininkas Mindaugas Grigaitis tapo jos pirmininku, o mokytoja D. Trijonienė – valdybos nare.