PRANEŠIMAS APIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠILUTĖS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS PERTVARKYMĄ

PRANEŠIMAS APIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠILUTĖS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS PERTVARKYMĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 įsakymu Nr. V-1012 „Dėl biudžetinės įstaigos Šilutės žemės ūkio mokyklos pavadinimo pakeitimo ir pertvarkymo“, informuojame, kad pertvarkoma biudžetinė įstaiga Šilutės žemės ūkio mokykla, kurios teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės r.; juridinio asmens kodas 190965375; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

Po pertvarkymo nuo 2019 m. sausio 1 d. veiksianti viešoji įstaiga – Šilutės profesinio mokymo centras, kurios teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė – Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės r., juridinio asmens kodas 190965375. Įstaigos savininkė – Lietuvos Respublika (valstybė). Valstybės kaip įstaigos savininkės, teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – A. Volano g. 2, Vilnius.

Su Šilutės žemės ūkio mokyklos įstatais ir pertvarkomos įstaigos praėjusių trejų metų finansinių ir biudžetinių vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis galima susipažinti Šilutės žemės ūkio mokyklos buveinėje (Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės r.) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val.)