Stabtelėjome Advento atokvėpio

Stabtelėjome Advento atokvėpio

Tamsusis laukimo ir rimties laikas įpusėjo: sekmadienį uždegėme jau antrąją Advento žvakę. Šventų Kalėdų laukimas tiesiog sklando mokyklos koridoriais: įžiebtos eglutės, išpuošti langai, kabinetuose ir klasėse plevena žvakių liepsnelės, akį traukia šventinės puošmenos.

Gruodžio 6 d. Paslaugų ir turizmo skyriuje vyko Advento vakaronė „Mylėk savo artimą kaip pats save“. Jos metu visi mokiniai, mokytojai ir kiti darbuotojai susirinko aktų salėje stabtelėti, atsikvėpti nuo darbų ir tiesiog paprastai, šiltai ir jaukiai pabūti drauge, pasikalbėti apie meilę, gerumą ir ramybę. O ar ne tai ir yra svarbiausia? Ar ne meilė ir gerumas yra saugaus, laimingo ir džiaugsmingo gyvenimo pagrindas? Bet kaip dažnai apie tai net nesusimąstome, tik skubame, lekiame, stengiamės kuo daugiau aprėpti.

Šventę pradėjusi metodininkė Irena Sudeikienė jautriu žodžiu palytėjo kiekvieną sielą – visi jos klausėsi, rodos, net sulaikę kvėpavimą, o širdis sušildė antrakursės Donatos ir jos auklėtojos mokytojos Gražinos uždegta advento žvakė. Skyriaus vedėja Vilma Grigonienė  visus ragino neužmiršti gerumo. Tačiau paties didžiausio susidomėjimo nuoširdžia savo kalba sulaukė mokykloje apsilankęs Šilutės šv. Kryžiaus parapijos vikaras Viktoras Daugėla. Jis paragino nepradėti švęsti šv. Kalėdų iš anksto – tikroji šventė turi ateiti po rimties ir susikaupimo laikotarpio, kai būsime įsigilinę į save, pabuvę su savimi. Taip pat jis paragino savo artimiesiems dovanoti ne materialias dovanas, ne niekučius, pagamintus Kinijoje, bet savo laiką, nepagailėti jo vienišiems ir nuskriaustiems likimo, sergantiems ir apleistiems. O juk iš tiesų, jei atidžiai apsižvalgysime aplinkui, net ir netoli savęs pastebėsime tą, kuriam tikrai būtų svarbu ir gera gauti dovanų bent keletą minučių mūsų laiko ir mūsų gerumo.

Popietę sušildė ir bendra visų susirinkusiųjų malda, išsakyta visiems susikibus už rankų, bendra giesmė ir merginų trio giedamos giesmės. Visi drauge taip pat išlydėjo  į „Gerumo savaitę“ mokyklos socialinių darbuotojų padėjėjo specialybės mokines kartu su jų profesijos mokytoja Edita Endruliene (tačiau apie jų idėjas, iniciatyvas ir gerus darbus papasakosime savaitei pasibaigus).

Mokytojai popietę pratęsė mokomajame restorane, kur prie jų prisijungė Žemės ūkio ir transporto skyriaus mokytojai. Specialiai jiems buvo surengtas Šilutės meno mokyklos smuikininkių ir pianisčių koncertas. Buvuvi mokyklos mokytoja Danguolė Nausėdienė papasakojo apie šventinio stalo dekoravimo ypatumus bei atskleidė šių metų tendencijas, o lietuvių kalbos mokytoja Daiva Trijonienė pažvelgė į adventą per mūsų skirtingų laikmečių šviesuolių filosofo Vydūno ir kunigo Algirdo Toliato įžvalgas.

Ką gi, liko dar dvi susikaupimo ir rimties savaitės. Dar turime laiko atsigręžti ir įsigilinti į save, padaryti mažiausiai tūkstantį gerų darbų ir tiesiog… būti vieni kitiems atidūs, geri.